Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

władze wydziału

WŁADZE WYDZIAŁU

 

 

DZIEKAN

 

KMDR DR HAB. INŻ. WALDEMAR MIRONIUK, prof. AMW

 

 PRODZIEKANI

 

KMDR POR. DR INŻ. PIOTR BEKIER - DS. KSZTAŁCENIA
I STUDENCKICH

 

 

 KMDR POR. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ ŻAK, prof. AMW - DS. NAUKI