Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW kształci studentów cywilnych na kierunku studiów nawigacja, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku hydrografia morska (wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego), na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla studiów cywilnych na kierunku nawigacja na rok akademicki 2021/2022 określa Uchwała Nr 7/2020 Senatu AMW z dnia 19.03.2020 r.

Najważniejsze daty w rekrutacji podstawowej:
1 czerwca – rozpoczęcie rejestracji
16 lipca – zakończenie rejestracji
Ogłoszenie listy przyjętych – informacja wkrótce

Najważniejsze daty w rekrutacji dodatkowej:
informacja wkrótce

Rejestracja:
System Elektronicznej Rekrutacji

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-561 – dyżury informacyjne w dni robocze, począwszy od 1 czerwca 2021 r., w godz. 900 – 1500

>> więcej informacji <<Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla studiów cywilnych na kierunku hydrografia morska na rok akademicki 2021/2022 określa Uchwała nr 44/20 Senatu UG z dnia 02.06.2020 r.

Najważniejsze daty:
informacja wkrótce

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl
tel.: (0-58) 523-66-66, (0-58) 523-66-34

Rejestracja:
Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Miejsce składania dokumentów (po ogłoszeniu listy kandydatów):
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 46, sala 2E
pon. – pt.: 10:00 – 15:00

>> więcej informacji <<