Władze wydziału

DZIEKAN

dr hab. inż. WALDEMAR MIRONIUK, prof. AMW
e-mail: w.mironiuk@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-903

PRODZIEKAN
DS. KSZTAŁCENIA i STUDENCKICH

kmdr por. dr inż. PIOTR BEKIER
e-mail: p.bekier@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-877