Legitymacje

Legitymacje

Zgodnie z § 45a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020 poz. 420) elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.
Zmiana ta umożliwia studentom uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji studenckich na drugi semestr roku akademickiego 2019/2020, po wznowieniu zajęć w uczelni i podjęciu przez nich dalszego kształcenia oraz zapewnia studentom korzystanie z wszelkich uprawnień wynikających z posiadania ważnej legitymacji studenckiej potwierdzającej status studenta.