Uchwały WKW – 2017

UCHWAŁA 1/2017 – ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do składu Senatu AMW spośród samodzielnych pracowników nauki z dnia 26.04.2017 r.

UCHWAŁA 2/2017 – ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady WNiUO spośród samodzielnych pracowników nauki z dnia 15.11.2016 r.