Uchwały WKW – 2016

Uchwala 01/2016 – Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji Wyborczej WNiUO

Uchwala 02/2016 – terminarz wyborczy, skład Kolegium Elektorów WNiUO

Uchwala 03/2016 – ogłoszenie listy członków Kolegium Elektorów Akademii spośród samodzielnych pracowników nauki

Uchwala 04/2016 – ogłoszenie listy członków Kolegium Elektorów WNiUO

Uchwala 05/2016 – zamknięcie listy kandydatów na funkcję Dziekana WNiUO oraz jej ogłoszenie

Uchwala 06/2016 – ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Dziekana WNiUO

Uchwala 07/2016 –  zamknięcie listy kandydatów na funkcję prodziekana WNiUO oraz jej ogłoszenie

Uchwala 08/2016 – ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Prodziekanów WNiUO

Uchwala 09/2016 – ogłoszenie wyników wyborów do Rady WNiUO

Uchwala 10/2016 – ogłoszenie wyników wyborów do składu Senatu AMW spośród samodzielnych pracowników nauki

Uchwala 11/2016 – ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady WNiUO