Zaznacz stronę

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport

  1. dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW – przewodniczący
  2. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI
  3. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW
  4. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW
  5. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW
  6. dr inż. Czesław DYRCZ
  7. kmdr por. dr inż. Artur GRZĄDZIEL
  8. kmdr por. dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI
  9. kmdr ppor. dr inż. Karolina ZWOLAK
  10. kmdr ppor. dr inż. Piotr ZWOLAN – sekretarz