Potwierdzanie efektów uczenia się

  1. Uchwała nr 6/2020 Senatu AMW z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się.
  2. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się na WNiUO – wprowadzony Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport nr 13/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
  3. Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w r.a. 2020/2021- studia I stopnia na kierunku nawigacja.
  4. Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w r.a. 2020/2021- studia II stopnia na kierunku nawigacja.