Zaznacz stronę

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2) i pkt 5) Uchwały nr 56/2019 Senatu AMW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej na 3. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja (gr. 181NC), fakultatywnymi przedmiotami realizowanymi w języku angielskim, w semestrze letnim r.a. 2020/2021, są:

  1. Przyrządy i systemy pomiarowe.
  2. Systemy pomiarowe w technologiach offshore.
  3. Eksploatacja bogactw naturalnych.