Zaznacz stronę

Szanowni studenci,

przypominamy o powtórzeniu zapisów na przedmioty ogólnouczelniane (sem. 3 studia I i II stopnia). Ze względu na niedostateczną liczbą studentów zapisanych w poprzednim terminie, poprzednie zapisy są nieaktualne.

Nowy termin zapisów zaplanowany jest od godz. 00:00 dnia 6 września 2021 r. do godz. 24:00 dnia 20 września 2021 r.