Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w 2. semestrze w roku akademickim 2020/2021