Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych na 3. semestrze w roku akademickim 2020/2021