Zaznacz stronę

O wydziale…

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) to jeden z czterech wydziałów Akademii Marynarki Wojennej. WNiUO wywodzi się z Wydziału Morskiego utworzonego w 1923 r. w ramach Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. W dalszych latach nazwa, struktura, zakres i charakter działalności Wydziału ewoluowały stosownie do wymagań zmieniającej się rzeczywistości.

Obecnie, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego to główny ośrodek przygotowujący kadry dla Marynarki Wojennej RP w zakresie specjalności pokładowych. Jest też jednym z trzech głównych ośrodków w kraju kształcących kadry dla potrzeb marynarki handlowej, do pracy w administracji morskiej oraz w innych instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z gospodarką morską.

Wśród polskich uczelni wojskowych WNiUO był prekursorem w kształceniu studentów cywilnych. Pierwsi studenci cywilni zostali przyjęci w 1997 r. W kolejnych latach oferta Wydziału dla cywilnego szkolnictwa wyższego była i jest, sukcesywnie doskonalona. Na Wydziale studiuje obecnie ponad 602 studentów, w tym 130 wojskowych studentów zagranicznych z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Kuwejtu. Od 1 października 2001 r. kształcenie na Wydziale podlega procedurom Systemu Jakości ISO 9001:2015.

Sztandarowym kierunkiem studiów prowadzonych na Wydziale jest nawigacja. Studia na tym kierunku oferowane są w formie studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia, zarówno dla studentów cywilnych, jak i wojskowych. Studia I stopnia na kierunku nawigacja dla studentów cywilnych realizowane są na poziomie zarządzania według Konwencji STCW; w przypadku studiów wojskowych poziom zarządzania osiągany jest po II stopniu studiów.

W 2008 roku Wydział rozszerzył swoją ofertę dydaktyczną poprzez uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka. Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 studia te realizowane są na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW.

Od roku akademickiego 2020/2021 roku Wydział (wraz z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego) prowadzi studia stacjonarne I stopnia na kierunku hydrografia morska. Są to jedyne studia na tym kierunku w Polsce. Ponadto, w ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się także studia podyplomowe z zakresu hydrografii.

W sferze działalności naukowo-badawczej Wydział zajmuje się tematyką z zakresu nawigacji, hydrografii oraz uzbrojenia morskiego. To szerokie spektrum zainteresowań naukowo-badawczych przekłada się bezpośrednio na działalność dydaktyczną. Uwidacznia się, jak zasygnalizowano to wyżej, w realizowanych kierunkach i specjalnościach studiów.

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego utrzymuje ścisłe kontakty z firmami działającymi w gospodarce morskiej. Zaowocowały one podpisaniem stosownych umów partnerskich o współpracy, z czego m.in. wynikła możliwość zapewnienia praktyk studenckich, które często są pierwszym zetknięciem się studentów z ich przyszłym miejscem pracy i specyfiką zawodu.