Matlab-Simulink

W linku znajduje się instrukcja instalacji programu Matlab-Simulink.

W instrukcji opisane są wszystkie trzy typy instalacji:

1. Dla pracowników AMW;

2. Dla studentów AMW;

3. Do komputerów w laboratoriach AMW.

Do poprawnej instalacji potrzebne są:

1. Konto email w domenie AMW:

a) Studenci po wpisaniu konta email: numer_albumu@student.amw.gdynia.pl otrzymują na konto email zgłoszony w dziekanacie link do aktywacji oprogramowania.

b) Pracownicy AMW otrzymują link aktywacyjny na konto i.nazwisko@amw.gdynia.pl;

2. Klucz licencji: 41226-61459-87311-09479-29126.

 

Klucz licencji jest jawny i może być opublikowany na portalach społecznościowych (m.in. FB) i oficjalnych stronach Uczelni/Wydziałów.