Zaznacz stronę

Z dniem 25.05 br., student Akademii Marynarki Wojennej w celu przedłużenia ważności legitymacji oraz otrzymania „hologramu” może zgłosić się do Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS), który znajduje się w budynku nr 300, pom. 102. TPOS działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.

TPOS czynny będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Osoby, które nie będą mogły pojawić się osobiście po odbiór hologramu, mogą legitymację przesłać na adres uczelni. Po jej weryfikacji, legitymacja zostanie odesłana na podany adres jej właściciela.  

Dodatkowo w TPOS można:

  1. Uzyskać zaświadczenie o studiowaniu;
  2. Uzyskać zaświadczenie o pobieraniu stypendium;
  3. Uzyskać duplikat Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Doktoranckich;
  4. Pozostawić podanie niezbędne do zachowania prawidłowego i ciągłego toku studiów;
  5. Wydawać i przyjmować inne dokumenty w sprawach niecierpiących zwłoki.