Zaznacz stronę

Poniżej wykaz absolwentów WNiUO uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego, które znalazły się na liście rankingowej, zatwierdzonej przez Rektora-Komendanta.
Studia I stopnia

Nr albumuGrupa umarzania kredytu
2033750%
2076335%
2005735%
2006020%
2005020%

Studia II stopnia

Nr albumuGrupa umarzania kredytu
1932535%
1932835%

W celu wystawienia zaświadczenia należy kontaktować się z pracownikiem Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej, tel. 261-26-26-59.