Zaznacz stronę

Parlament Studentów RP organizuje dwa konkursy skierowane do studentów i doktorantów:

  1. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową oraz rozprawę doktorską.
  2. Konkurs dla osób i grup ze środowiska akademickiego zaangażowanych w życie kulturalne.

Z inicjatywy Parlamentu Studentów RP działalność rozpoczyna  Forum Kół Naukowych, którego głównym zadaniem będzie wsparcie i aktywizacja działalności kół naukowych poprzez budowanie platformy.

Absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich a także studiów doktoranckich mogą samodzielnie nadsyłać zgłoszenia do konkursu, dotyczącego prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. W konkursie o aktywności kulturalnej zgłoszenia również może dokonać samodzielnie.