Zaznacz stronę

Akademia Marynarki wojennej

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

navigare necesse est

Nadchodzące wydarzenia

Wtorek, 27 lipca

Zakończenie rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne

Piątek, 30 lipca

Ogłoszenie listy przyjętych na studia stacjonarne

Piątek, 20 sierpnia

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów oraz patentów oficerskich absolwentom studiów wojskowych

Sobota, 21 sierpnia

Promocja oficerska absolwentów studiów wojskowych

Szybkie linki

Rozkłady zajęć
  • semestr zimowy
  • semestr letni
Programy studiów

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Klip promocyjny

Ostatnie wydarzenia

O nas

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) to jeden z czterech wydziałów Akademii Marynarki Wojennej. WNiUO wywodzi się z Wydziału Morskiego utworzonego w 1923 r. w ramach Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
Obecnie, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego to główny ośrodek przygotowujący kadry dla Marynarki Wojennej RP w zakresie specjalności pokładowych. Jest też jednym z trzech głównych ośrodków w kraju kształcących kadry dla potrzeb marynarki handlowej, do pracy w administracji morskiej oraz w innych instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z gospodarką morską.

Więcej o wydziale | Aktualności

Program studiów na kierunku nawigacja (łącznie na pierwszym oraz drugim stopniu studiów) oparty jest na ramowym programie szkolenia dla marynarzy działu pokładowego. Program obejmuje zagadnienia realizowane na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej.

Absolwent studiów wojskowych posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, środków transportu i komunikacji. Posiada biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych, jak i zagrożenia kolizją.

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań na pierwszym stanowisku służbowym, w szczególności nakierowanych na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych oraz racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemów pokładowych.

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera, dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia oraz prawo do kwalifikacji na studia III stopnia oraz studia podyplomowe.

Studia I stopnia | Studia II stopnia

Studia cywilne na kierunku nawigacja ukierunkowane są na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Studia te mają przygotować słuchaczy, przede wszystkim, do pełnienia wachty morskiej na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz do działalności produkcyjnej w gospodarce morskiej, w zakresie wybranej specjalności, w tym – tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej, eksploatacji statków handlowych czy obsługi sektora offshore pod kątem zabezpieczenia nawigacyjnego.

Absolwent studiów na kierunku nawigacja jest przygotowany do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych. Absolwent odbywa studia uznane na poziomie operacyjnym i zarządzania i posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami sekcji A-II/1 i A-II/2 Międzynarodowej Konwencji o Wymaganiach w Zakresie Wyszkolenia Marynarzy, Wydawania im Świadectw oraz Pełnienia Wacht (Konwencji STCW).

Studia I stopnia | Studia II stopnia

Władze wydziału

Dziekan:
dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich:
dr inż. Piotr BEKIER

Kierownik dziekanatu:
mgr Iwona WENCLEWSKA

Nasz zespół

adres

ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

godziny pracy dziekanatu

poniedziałek – piątek: 08:00 – 15:00
sobota, niedziela: zamknięte

Kontakt z dziekanatem

Zdaniem prodziekana

Każdy student naszej uczelni może realizować jeden lub dwa semestry studiów zagranicą w uczelni partnerskiej w ramach europejskiego programu Erasmus+. Nasza uczelnia współpracuje z podmiotami w 16 krajach UE. Na czas pobytu zagranicą student otrzymuje środki na swoje utrzymanie z funduszy UE, które są naliczane w zależności od kosztów życia w danym kraju. Średnio to kwota ok. 500 euro na miesiąc która może być jeszcze zwiększona w przypadku studentów pobierających stypendia socjalne

Struktura organizacyjna wydziału

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Lat tradycji

Dydaktyków

Studentów

specjalności