Blog

W dniu 17 czerwca (czwartek) TPOS będzie nieczynny. TPOS znajduje się w gmachu Biblioteki Głównej w sali 119. TPOS jest otwarty dla studentów w stałych godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do czwartku. W piątki TPOS będzie nieczynny począwszy od piątku 16 kwietnia. Dodatkowo w dniach od 21 do 25 czerwca, czyli w czasie Forum Wizja Rozwoju, organizowanego w AMW TPOS także będzie nieczynny. Pracownik ds. pomocy materialnej będzie dodatkowo przyjmował wnioski o stypendium w środę i…

Czytaj dalej

Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Link do strony:

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5.…

Czytaj dalej

>>regulamin konkursu<< >>formularz zgłoszeniowy dla studenta<< >>formularz zgłoszeniowy dla koła naukowego<<

Z Nowym Rokiem Akademia Marynarki Wojennej wprowadza kolejne udogodnienia dla studentów i nauczycieli akademickich. Aplikacja mobilna „ap.mobilna” jest już dostępna w sklepie Play jak i AppStore. Pozwoli ona studentowi za pomocą smartfonu na śledzenie najważniejszych informacji w tym o planie zajęć, ocenach czy wydarzeniach na uczelni. Natomiast wykładowcy ułatwi kontakt ze studentami poprzez szybki podgląd planu zajęć, możliwości wprowadzania w nim zmian, czy przesyłania wiadomości. link do aplikacji w sklepie Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escola.appmobilna

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

10/69