Zmiany w terminach wnoszenia opłat za studia

Zmiany w terminach wnoszenia opłat za studia

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Rektor Komendant wprowadził następujące zmiany w obowiązywaniu terminów wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych, w tym doktoranckich, studiach podyplomowych oraz opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć na studiach:

a) obowiązujące terminy wnoszenia opłat za studia za semestr letni na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 zostają przesunięte o 60 dni kalendarzowych,

b) obowiązujące terminy wnoszenia opłat związanych z powtarzaniem w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 określonych zajęć zostają przesunięte o 60 dni kalendarzowych,

c) terminy wnoszenia opłat za studia i za powtarzanie zajęć, które zostały zrealizowane przed semestrem letnim 2019/2020 i zasady naliczania odsetek za zwłokę pozostają obowiązujące.

Zmiany wymienione w punktach a), b) i c) obowiązują do odwołania.