Zdalne obrony prac dyplomowych

Zdalne obrony prac dyplomowych

Szanowni studenci,

zgodnie z zarządzeniem Rektora – Komendanta nr 20/2020 do momentu wznowienia w Akademii Marynarki Wojennej zajęć dydaktycznych egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna odbywać się będą tylko i wyłącznie w formie zdalnej. Egzaminy dyplomowe planowane w formie pisemnej odbędą się dopiero po wznowieniu zajęć oraz otwarciu uczelni. Egzaminy będą przeprowadzane w drodze wirtualnego spotkania odbywanego za pomocą platformy edukacyjnej eduPortal. W dalszym ciągu obowiązują wszystkie postanowienia i warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego zawarte w Regulaminie Studiów Akademii Marynarki Wojennej.

Szczegółowa procedura wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego dostępna jest w załączony, wspomnianym wyżej, Zarządzeniu