Zasady rekrutacji

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW kształci studentów cywilnych na następujących kierunkach studiów:
nawigacja – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
informatyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2019/2020 określa Uchwała Nr 40/2018 Senatu AMW z dnia 20.12.2018 r.

>> więcej informacji <<