Zasady rekrutacji

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW kształci studentów cywilnych na kierunku studiów nawigacja, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku hydrografia morska (wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego), na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2020/2021 określa Uchwała Nr 12/2019 Senatu AMW z dnia 21.03.2019 r.

>> więcej informacji <<