WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Zasady rekrutacji

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2017/2018 określa Uchwała Nr 11/2016 Senatu AMW z dnia 24.03.2016 r.