WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Zasady rekrutacji

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW kształci studentów cywilnych na następujących kierunkach studiów:
nawigacja – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
informatyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2018/2019 określa Uchwała Nr 18/2017 Senatu AMW z dnia 23.03.2017 r.

>> więcej informacji <<