ZAPRASZAMY

Zapraszamy studentów Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego do udziału w Programie, którego celem jest pomoc w przygotowaniu się do przejścia ze świata edukacji do świata pracy.

W Programie oferujemy m.in. badanie preferencji zawodowych, warsztaty rozwojowe oraz co najważniejsze, cykl indywidualnych spotkań Student – Mentor. Mentora wybierasz sobie sam z danej branży, bądź konkretnej firmy.

Szczegółowe informacje w Biurze Karier pokój 8 budynek nr 7
tel.: 261-262-659
abk@amw.gdynia.pl