zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów pierwszego roku

Zajęcia w tym tygodniu z WF odbywają się w hotelu Gdynia o 07.30 dla I roku grup nawigacyjnych i informatycznych