Wyniki rekrutacji

Lista przyjętych na kierunek nawigacja zostanie ogłoszona 28 sierpnia. Osoby przyjęte na studia zostaną powiadomione mailowo oraz listownie.