WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną podane po 18.07.2018 r.