WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Wyniki rekrutacji

Lista przyjętych na kierunek NAWIGACJA I stopnia <<tutaj>>

Lista przyjętych na kierunek INFORMATYKA I stopnia <<tutaj>>

Liczba kandydatów na studia II stopnia, którzy złożyli dokumenty okazała się niewystarczająca do utworzenia grupy szkolnej i rekrutacja będzie kontynuowana do 20.09.2018 roku. Ogłoszenie wyników 21.09.2018 r.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej:

Lista przyjętych na kierunek NAWIGACJA I stopnia <<tutaj>>

Lista przyjętych na kierunek NAWIGACJA II stopnia <<tutaj>>

Lista przyjętych na kierunek INFORMATYKA I stopnia <<tutaj>>

Lista nieprzyjętych na kierunek INFORMATYKA I stopnia <<tutaj>>