Wydziałowa Komisja Wyborcza

Rada Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Uchwałą Nr 18/15/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej, powołała Wydziałową Komisję Wyborczą na kadencję 2016 – 2020 w składzie:

1. dr hab. inż. Wojciech JĘDRUCH, prof. AMW
2. kmdr ppor. mgr inż. Arkadiusz NARLOCH
3. mgr inż. Tadeusz PIĘTKA
4. Łukasz KOTWICA
5. Irena NAGLEWICZ

>>> Uchwała <<<