WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Wszczęte przewody doktorskie

Doktorat Temat przewodu doktorskiego Promotor
NITNER Henryk Model krajowego morskiego systemu informacji przestrzennej. dr hab. inż Krzysztof CZAPLEWSKI, prof. AMW
KOZACZKA Sławomir Badanie powierzchni oraz struktury dna Zatoki Gdańskiej metodami akustycznymi dla potrzeb hydrografii. dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW
GRZĄDZIEL Artur Wpływ sektora kątowego promieniowania echosondy wielowiązkowej na dokładność sondażu prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
SKÓRA Marcin Optymalizacja planowania kampanii GNSS dla pomiarów dynamicznych obiektów liniowych prof. dr hab. inż. Cezary Specht
BODNAR Tadeusz Metoda określania kątów przechylenia i przegłębienia okrętu na podstawie informacji pozyskiwanej z systemu wizyjnego kmdr dr hab. inż. Tomasz Praczyk, prof. AMW
BUSZMAN Krystian Metoda parametryzacji sygnałów badanych pól fizycznych dla potrzeb identyfikacji jednostek pływających kmdr dr hab. inż. Waldemar Mironiuk, prof. AMW