Wszczęte przewody doktorskie

Doktorat Temat przewodu doktorskiego Promotor
BODNAR Tadeusz Metoda określania kątów przechylenia i przegłębienia okrętu na podstawie informacji pozyskiwanej z systemu wizyjnego kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW
BUSZMAN Krystian Metoda parametryzacji sygnałów badanych pól fizycznych dla potrzeb identyfikacji jednostek pływających kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW
SKÓRA Marcin Optymalizacja planowania kampanii GNSS dla pomiarów dynamicznych obiektów liniowych prof. dr hab. inż. Cezary SPECHT
NITNER Henryk Model krajowego morskiego systemu informacji przestrzennej. dr hab. inż Krzysztof CZAPLEWSKI, prof. AMW