Wszczęte przewody doktorskie

mgr inż. Tadeusz BODNAR
Temat: Metoda określania kątów przechylenia i przegłębienia okrętu na podstawie informacji pozyskiwanej z systemu wizyjnego.
Promotor: kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW

mgr inż. Krystian BUSZMAN
Temat: Metoda parametryzacji sygnałów badanych pól fizycznych dla potrzeb identyfikacji jednostek pływających.
Promotor: dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

mgr inż. Henryk NITNER
Temat: Model krajowego morskiego systemu informacji przestrzennej.
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof CZAPLEWSKI, prof. AMW

mgr inż. Marcin SKÓRA
Temat: Projektowanie kampanii pomiarowej GNSS dla pomiarów hydrograficznych na obiekcie liniowym.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI
Recenzent: prof. dr hab. inż. Janusz NARKIEWICZ >> recenzja <<
Recenzent: dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM >> recenzja <<
Recenzent: dr hab. inż. Janusz URIASZ, prof. AMS >> recenzja <<
>> streszczenie <<