Władze wydziału

DZIEKAN

dr hab. inż. WALDEMAR MIRONIUK, prof. AMW

PRODZIEKAN DS. NAUKI

kmdr dr hab. inż. ANDRZEJ ŻAK, prof. AMW

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA i STUDENCKICH

kmdr por. dr inż. PIOTR BEKIER