Uwaga! Studenci trzeciego roku informatyki

Zapraszamy studentów 3 roku kierunku Informatyka do udziału w projekcie unijnym „Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”. Rekrutacja trwa w  terminie 08-16 marca 2018, pokój 213/353 lub 306/353. Szczegóły i formularze na stronie:  www.power.amw.gdynia.pl.