Uwaga! Studenci drugiego roku informatyki

Zapraszamy studentów 2 roku kierunku Informatyka do udziału w projekcie unijnym „Żagle rozwiń – Program rozwoju kompetencji studentów kierunków technicznych w Akademii Marynarki Wojennej”. Rekrutacja trwa w terminie           08-16 marca 2018, pokoj 213/353 lub 306/353. Szczegóły i formularze na stronie www.zagle.amw.gdynia.pl.