Uwaga nowo przyjęci studenci!!!

Studenci nowo przyjęci na Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego proszeni są o dokonywanie wpłat za legitymację studencką w wysokości 17 zł. na konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260.