Uprawnieni absolwenci do umorzenia kredytu

Studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Lp. Nr albumu Średnia Grupa umorzenia kredytu
1. 16757 4.71 1
2. 16778 4.61 2
3. 16761 4.6 2
4. 16009 4.49 2
5. 12708 4.45 2
6. 14415 4.44 3
7. 16797 4.43 3
8. 17218 4.38 3
9. 16767 4.32 3
10. 16770 4.32 3
11. 17264 4.32 3

 

Studia drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 

Lp. Nr albumu Średnia Grupa umorzenia kredytu
1. 16100 4.60 1
2. 14700 4.51 2
3. 14775 4.51 3