WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Uchwały WKW – 2017

Uchwała 1/2017 – Wynik wyborów uzupełniających do składu senatu

Uchwała 2/2017 – Wynik wyborów uzupełniających do Rady WNiUO