Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta

Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta

Szanowni Państwo,

Z dniem dzisiejszym uruchamiamy dla naszych studentów Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta oraz zdalne konsultacje psychologiczne.

Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta, znajdujący się w budynku nr 300 pom. 102, działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.

TPOS czynne będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Procedura załatwiania spraw w TPOS >>> tutaj <<<

Do zadań TPOS w szczególności należy:

  1. wydawanie zaświadczeń o studiowaniu;
  2. wydawanie zaświadczeń o pobieraniu stypendium;
  3. wydawanie duplikatów Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Doktoranckich;
  4. przyjmowanie podań niezbędnych do zachowania prawidłowego i ciągłego toku studiów;
  5. wydawanie i przyjmowanie innych dokumentów w sprawach niecierpiących zwłoki.

Jednocześnie, celem zapewnienia ewentualnej pomocy psychologicznej studentom w ramach działalności TPOS, uruchomione zostaną zdalne konsultacje psychologiczne dla studentów AMW, które prowadzić będzie Pani Inga Borowska-Pietrzak.

Pomoc psychologiczna dla studentów AMW udzielana będzie się w formie zdalnej i obejmować będzie wsparcie psychologiczne związane z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym i jego konsekwencjami.

Zdalne konsultacje psychologiczne odbywać się będą za pomocą:

  1. rozmowy telefonicznej;
  2. poczty elektronicznej;
  3. telekonferencji.

Osoba chcąca skorzystać z pomocy psychologicznej dla studentów AMW zobowiązana jest skontaktować się z wyznaczoną do prowadzenia konsultacji osobą celem ustalenia terminu i sposobu konsultacji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, na adres: i.borowska@amw.gdynia.pl.

Jednorazowa konsultacja nie może trwać dłużej niż 45 min.