Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta

Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta

W dniu 17 czerwca (czwartek) TPOS będzie nieczynny.

TPOS znajduje się w gmachu Biblioteki Głównej w sali 119.

TPOS jest otwarty dla studentów w stałych godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do czwartku. W piątki TPOS będzie nieczynny począwszy od piątku 16 kwietnia.

Dodatkowo w dniach od 21 do 25 czerwca, czyli w czasie Forum Wizja Rozwoju, organizowanego w AMW TPOS także będzie nieczynny.

Pracownik ds. pomocy materialnej będzie dodatkowo przyjmował wnioski o stypendium w środę i czwartek w godz. 13:00-16:00

Pracownicy TPOS mogą odmówić obsługi osób, które nie mają zakrytych ust i nosa, odmawiających dezynfekcji rąk lub wykazujących objawy chorobowe podobne do objawów COVID-19.