Teoretyczne zajęcia z Wychowania fizycznego

Dla studentów posiadających zwolnienie lekarskie z Wychowania fizycznego (zajęcia ruchowe) odbędą się zajęcia teoretyczne u kmdr Górskiego dnia 21.11.2017r o godzinie 11.45 w sali 118/5.