UWAGA STUDENCI!

UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że począwszy od 17.10.2020 r. zajęcia ze studentami wszystkich lat studiów, zarówno cywilnych, jak również wojskowych, prowadzone będą – do odwołania – wyłącznie w formie zdalnej.

Powyższe dotyczy również słuchaczy studiów podyplomowych.

Studenci I roku na kierunku nawigacja – grupy 201N, 201NC oraz 201NM nie mają zajęć 19 i 20.10.2020 r. Zajęcia te zostaną przełożone na inny termin.

Zajęcia niemożliwe do zrealizowania w formie zdalnej – laboratoria – zostaną przeplanowane na koniec semestru.

W załączeniu Komunikat nr 1 z dnia 16.10.2020 r. do Zarządzenia nr 47 Rektora-Komendanta AMW.