Skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

1. dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW – Przewodniczący

2. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

3. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW

4. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW

5. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

6. dr inż. Czesław DYRCZ

7. kmdr por. dr inż. Artur GRZĄDZIEL

8. kmdr ppor. dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI

9. dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI

10. kmdr por. dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI

11. kpt. mar. dr inż. Karolina ZWOLAK

12. kpt. mar. dr inż. Piotr ZWOLAN