WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Skład rady wydziału

 KADENCJA 2016 – 2020

Dziekan i prodziekani:

1. kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK – Przewodniczący

2. kmdr por. dr hab. inż. Andrzej ŻAK

3. kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych:

1. prof. dr hab. inż. Antoni DRAPELLA

2. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

3. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW

4. kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW

5. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

6. dr hab. inż. Wojciech JĘDRUCH, prof. AMW

7. dr hab. inż. Jan Wacław KOBIERSKI, prof. AMW

8. dr hab. inż. Stanisław KOŁACZYŃSKI, prof. AMW

9. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW

10. dr hab. inż. kpt. ż. w. Marek SZYMOŃSKI, prof. AMW

11. dr hab. inż. Elżbieta WELKER, prof. AMW

12. dr Janusz GRABAS – Sekretarz

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki:

1. dr inż. Patrycja TROJCZAK-GOLONKA

2. dr inż. Artur ZACNIEWSKI

3. dr Janusz GRABAS – Sekretarz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. st. chor. szt. Grzegorz KREMER

2. mł. chor. mar. Krystian POBŁOCKI

Przedstawiciele studentów:

1. pchor. Katarzyna ŁOSICKA

2. pchor. Rafał SADOWSKI

3. pchor. Dawid PIANKA

4. Patryk BABIŃSKI

5. Dariusz DZIWISZ

6. Igor FORMELLA

Osoby zaproszone z głosem doradczym:

1. dr inż. kpt. ż.w. Andrzej KRÓLIKOWSKI

2. dr inż. Wacław MORGAŚ, prof. AMW

3. dr Zdzisław KOPACZ, prof. AMW

——————————————————————————–

Reprezentanci Wydziału w Senacie AMW

1. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

2. kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

3. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW

4. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

5. kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI

6. kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI