WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Skład rady wydziału

KADENCJA 2016 – 2020

 

Dziekan i prodziekani:

1. kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW – Przewodniczący

2. kmdr dr hab. inż. Andrzej ŻAK, prof. AMW

3. kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER

 

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych:

1. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

2. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW

3. kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW

4. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

5. dr hab. inż. Wojciech JĘDRUCH, prof. AMW

6. dr hab. inż. Jan Wacław KOBIERSKI, prof. AMW

7. dr hab. inż. Stanisław KOŁACZYŃSKI, prof. AMW

8. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW

9. dr hab. inż. Vadim ROMANUKE, prof. AMW

10. dr hab. inż., kpt. ż. w. Marek SZYMOŃSKI, prof. AMW

11. dr hab. inż. Adam WOLSKI, prof. AMW

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki:

1. dr inż. Patrycja TROJCZAK

2. dr inż. Artur ZACNIEWSKI

3. dr Janusz GRABAS – Sekretarz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. st. chor. szt. Grzegorz KREMER

2. chor. mar. Krystian POBŁOCKI

 

Przedstawiciele studentów:

1. pchor. Katarzyna ŁOSICKA

2. pchor. Rafał SADOWSKI

3. pchor. Dawid PIANKA

4. Patryk BABIŃSKI

5. Dariusz DZIWISZ

6. Igor FORMELLA

 

Osoby zaproszone z głosem doradczym:

1. dr inż. kpt. ż.w. Andrzej KRÓLIKOWSKI

2. dr inż. Wacław MORGAŚ, prof. AMW

3. dr Zdzisław KOPACZ, prof. AMW

——————————————————————————–

Reprezentanci Wydziału w Senacie AMW:

1. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

2. kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

3. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW

4. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

5. kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI

6. kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI