Skład rady wydziału

KADENCJA 2016 – 2020

Dziekan i prodziekani:

1. dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW – Przewodniczący

2. kmdr dr hab. inż. Andrzej ŻAK, prof. AMW

3. kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych:

1. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

2. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW

3. kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW

4. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

5. dr hab. inż. Wojciech JĘDRUCH, prof. AMW

6. dr hab. inż. Jan Wacław KOBIERSKI, prof. AMW

7. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW

8. dr hab. inż. Vadim ROMANUKE, prof. AMW

9. dr hab. inż., kpt. ż. w. Marek SZYMOŃSKI, prof. AMW

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki:

1. dr inż. Patrycja TROJCZAK

2. dr inż. Artur ZACNIEWSKI

3. dr Janusz GRABAS – Sekretarz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. st. chor. szt. Grzegorz KREMER

2. chor. mar. Krystian POBŁOCKI

Przedstawiciele studentów:

1. pchor. Mateusz KIERZNIKIEWICZ

2. pchor. Konrad LIPSKI

3. Mikołaj AMBROZIAK

4. Adam BEDNARKIEWICZ

5. Jakub KOWALSKI

6. Marcin ORENT

Osoby zaproszone z głosem doradczym:

1. dr inż. kpt. ż.w. Andrzej KRÓLIKOWSKI

2. dr hab. inż. Adam WOLSKI

——————————————————————————–

Reprezentanci Wydziału w Senacie AMW:

1. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

2. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW

3. dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

4. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

5. kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI

6. kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI