Skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

1. dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW – Przewodniczący

2. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

3. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW

4. kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS, prof. AMW

5. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

6. dr inż. Czesław DYRCZ

7. kmdr por. dr inż. Artur GRZĄDZIEL

8. dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI

9. kmdr por. dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI

10. kpt. mar. dr inż. Karolina ZWOLAK

11. kpt. mar. dr inż. Piotr ZWOLAN