rozliczenie przedmiotu Budowa i stateczność jednostki pływającej