Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 7 – 8 stycznia 2020 roku zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do służby kandydackiej cywilnych studentów AMW na I rok studiów wojskowych 1. stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2019/2020 na następujące kierunki studiów:

Na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego mamy 3 wolne miejsca na studia na kierunku nawigacja w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.amw.gdynia.pl w dziale: Dla kandydata/Studia wojskowe/Rekrutacja na studia wojskowe

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!