Rekrutacja uzupełniająca na studia wojskowe

W dniach 3 – 4 stycznia 2019 roku w Akademii Marynarki Wojennej zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do służby pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego (do służby kandydackiej) na 1. rok studiów wśród zainteresowanych studentów cywilnych Uczelni (wymagana zgodność kierunku studiów).

Na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego posiadamy 4 miejsca wolne na kierunku informatyka.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.amw.gdynia.pl w dziale:
Dla kandydata/Studia wojskowe/REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!