REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA WOJSKOWE KIERUNEK INFORMATYKA

Informujemy, że w Akademii Marynarki Wojennej został uruchomiony proces rekrutacji uzupełniającej do służby pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego (do służby kandydackiej) na 1. rok studiów 1° spośród zainteresowanych studentów cywilnych uczelni na kierunek informatyka – 7 miejsc oraz nawigacja – 1 miejsce.

Terminy przeprowadzenia właściwych etapów postępowania rekrutacyjnego do służby kandydackiej cywilnych studentów AMW na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia określi rozkaz Rektora Komendanta.