Rekrutacja dodatkowa!

Rekrutacja dodatkowa!

Uwaga kandydaci

W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc na stacjonarnych studiach cywilnych, na podstawie decyzji Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, uruchomiono rekrutację dodatkową dla wszystkich kierunków stacjonarnych studiów cywilnych z pominięciem informatyki.

>> więcej informacji <<