Regulamin realizacji prac dyplomowych

Regulamin realizacji prac dyplomowych na WNiUO – wprowadzony Uchwałą Nr 27/15/16 Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego z dnia 27.04.2016 r.

Regulamin

Załącznik nr 1 – deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 2a – podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej

Załącznik nr 2b – podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 – podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 4 – oświadczenie o prawach autorskich (do włączenia do pracy)

Załącznik nr 5, 6, 7, 8 – arkusze opinii / recenzji pracy dyplomowej

Załącznik nr 9 – szablon pracy dyplomowej (informatyka)