Regulamin praktyk studenckich

Regulamin praktyk studenckich – wprowadzony Uchwałą Nr 27/16/17 Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego z dnia 26.04.2017 r.

Regulamin

Algorytm realizacji praktyk

Załącznik nr 1 – porozumienie (praktyki rządowe)

Załącznik nr 2a / 2b – skierowanie na praktykę

Załącznik nr 3 – deklaracja przyjęcia na praktykę

Załącznik nr 4a / 4b / 4c – zaświadczenie o odbyciu praktyki

Załącznik nr 5b – sprawozdanie z praktyki (praktyki realizowane w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej)

Załącznik nr 6 – karta zaliczeń praktyki (praktyki studentów będących knżz)

Załącznik nr 7 – zasady obiegu książki praktyk (praktyki pływania)