Potwierdzanie efektów uczenia się

  1. Uchwała nr 22/2019 Senatu AMW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
  2. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się na WNiUO – wprowadzony Decyzją Dziekana WNiUO nr 315/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
  3. Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w r.a. 2020/2021- studia I stopnia na kierunku nawigacja.
  4. Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w r.a. 2020/2021- studia II stopnia na kierunku nawigacja.