Przełożone wykłady dla gr. 165IC

Przełożone wykłady (z dn. 08.11.2018) z przedmiotu Zarządzanie projektami informatycznymi odbędą się 19.12.2018 w sali 109/353 od. godz. 13.20 (od 7 godziny lekcyjnej).