Przedmioty ogólnouczelniane 2019/2020_podział na grupy semestr letni

Przedmioty ogólnouczelniane 2019/2020_podział na grupy semestr letni
/AMW/Przedmiot ogólnouczelniany/Stacjonarne
Podstawy ekonomii
22649 16383 18915 18824 18888 18852 17783 22623 17785 19433 18821 22626 21627 22948 17819 16870 17829 19446 22632 18863 22635 17878 22489 14776 18931 22473 18859
Podstawy prawa
22945 22946 22625 22627 22633 22634 22636 18856 22646 22647
Wprowadzenie do psychologii
22616 22629
Podstawy socjologii
22947 22628 19359 22631 22950
Podstawy SM
21613 22650 17238 22590 22594 22641 17876 22949 22951 22648