WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Pracownicy

KIEROWNIK DZIEKANATU

 


mgr Iwona WENCLEWSKA
tel. 261 262 794, 261 262 752
fax (58) 625 38 83
e-mail: i.wenclewska@amw.gdynia.pl


DZIEKANAT

 

mgr Agata BUDZISZ
tel. 261 262 610
e-mail: a.budzisz@amw.gdynia.pl

 

mgr Dorota SOŁKIEWICZ
tel. 261 262 610
e-mail: d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

mgr inż Katarzyna ŚLIWIŃSKA
tel. 261 262 513
e-mail: k.sliwinska@amw.gdynia.pl